Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Data-replicatie: wat is het en welke rol kan Datagrowers daarin spelen?

Data-replicatie: wat is het en welke rol kan Datagrowers daarin spelen?

Data-replicatie

Met de afzonderlijke data uit verschillende systemen kan een sierteeltbedrijf vaak niet zoveel. Maar als je ze samenbrengt in één dataplatform, kan dat inzichten en stuurmiddelen opleveren om de hele organisatie efficiënter te laten werken. Maar hoe begin je aan zo’n proces? Daar kan Datagrowers je bij helpen!

Wat is data-replicatie?

Data-Replicatie is een computertechniek waarmee databases van het ene naar een ander opslagsysteem worden gekopieerd, om daarmee de beschikbaarheid of de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren en/of de prestaties van informatiesystemen te verhogen.

Hoe? We praten eerst met een ondernemer over de knelpunten in zijn bedrijf. Daarna bedenken we welke data nodig is om die op te lossen en hoe we die kunnen combineren. Datagrowers kan op een eenvoudige manier data uit verschillende bronnen realtime in een dataplatform plaatsen. Dat doen we uiteraard niet voor niets en daarom brengen we ook in kaart welke tijdsbesparing, kwaliteitsverbetering of levertijdverkorting het oplevert. Uiteindelijk willen we waarde toevoegen bij onze klanten. De gerapporteerde inzichten leiden tot acties, die direct gekoppeld zijn aan de bronsystemen. Daarmee is data richtinggevend voor de toekomst, voor jou én voor je klanten.

Nadat we het dataplatform naar tevredenheid hebben ingericht, vragen klanten ons vaak om het door te ontwikkelen. Datagrowers biedt zowel techniek en expertise op datagebied, als kennis van wat er in de sierteeltsector speelt.

Het hele proces van data-replicatie verloopt grofweg in drie stappen:

Stap 1: Met de data bekijken we wat er is gebeurd in het verleden.

Stap 2: Door de data te analyseren, leggen we verbanden en trekken we conclusies.

Stap 3: Met analyses vanuit de beschikbare data bepalen we wat er in de toekomst kan gebeuren en hoe we dat kunnen bijsturen om tot een bepaald resultaat te komen.

Dit alles doen we in nauw overleg met onze klant. Samen komen we er op basis van de beschikbare data vaak achter dat een bepaald pijnpunt een heel andere oorzaak heeft dan in eerste instantie gedacht. Het is geweldig als we op die manier tot nieuwe inzichten komen en waarde kunnen toevoegen!