Meteen naar de inhoud
Home » Nieuws » Growing Control maakt vraag- in plaats van aanbodgericht werken mogelijk

Growing Control maakt vraag- in plaats van aanbodgericht werken mogelijk

Amigo Plant en Growing Control

Familiebedrijf Amigo Plant in Heerhugowaard teelt met zo’n 120 medewerkers op 25 hectare allerlei soorten vetplanten. ‘Groei door verbetering’ is de inzet van oprichter Gerard van Langen. Manager commercie Bart Henneman legt uit dat dat gebeurt door in te zoomen op efficiency en effectiviteit in een plezierige werkomgeving. ‘Het gaat om een combinatie van ratio in data en processen en werkwijze in samenwerking en verbinding.’ Amigo Plant is op zoek gegaan naar een partner die alles onder één dak heeft om hen te helpen om daarin stappen voorwaarts te zetten. Dat heeft geleid tot de aanschaf van Growing Control.

Van stek tot verkoopklaar product

Growing Control is het teelt- en ruimteplanningsprogramma van Dataresultz. Een robuust pakket dat zich baseert op telerskennis en gegevens uit Excel. Het brengt voor elk specifiek product in kaart hoeveel tijd er nodig is voor de opkweek van stek tot verkoopklaar product en hoeveel ruimte het in de verschillende groeifases inneemt. Henneman: ‘En het mooiste vind ik dat de inrichting van Growing Control uitgaat van het bestaande systeem van werken. Dat is fijn voor de medewerkers, omdat ze hun werkwijze niet hoeven aan te passen. En omdat het programma alle onderdelen van ons productieproces meeneemt hebben onze verkopers altijd actueel inzicht in de voorraad planten en toegevoegde waarde.’

Unieke combi

Growing Control heeft Amigo Plant geholpen om relevante data vanuit de kwekerij te ‘vertalen’ naar een dashboard dat op basis van feiten inzicht geeft in de gang van zaken. Volgens Henneman spreken de medewerkers van Dataresultz vanuit jarenlange ervaring en kennis van zaken de taal van de sierteeltsector en kan het operationeel ingestelde mensen uitstekend begeleiden. ‘Die combi maakt Dataresultz uniek!’ Hij vindt het vooral een pluspunt dat Growing Control de data vanuit de kwekerij en de verkoop aan elkaar koppelt, waardoor Amigo Plant de hele keten kan overzien. Daarnaast helpt het om de samenwerking tussen individuele medewerkers te bevorderen door ieder eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden te geven.

Loepzuiver

Henneman is ervan overtuigd dat de inzet van Growing Control leidt tot een hogere leverbetrouwbaarheid en een betere productkwaliteit. Hij verwacht dat door het loepzuivere zicht op de transacties vanuit Growing Control het aantal klachten vanuit klanten zal afnemen, waardoor Amigo Plant niet meer achter, maar voor de muziek uit kan gaan lopen. ‘We kunnen een efficiencyslag van zo’n 30 procent maken en onze mensen effectiever inzetten. Daarmee verdienen we de investering in het pakket razendsnel terug.’ Hij verwacht dat Growing Control de beschikbaarheid van producten op de korte, middellange en lange termijn zal verhelderen, wat de leverbetrouwbaarheid zal bevorderen.

Van aanbod- naar vraaggericht

Het was al langer een wens van Amigo Plant om de processen in de kwekerij in te richten op basis van de vraag vanuit de markt. In het verleden zagen zij daar geen kans toe. Veel ging op basis van menselijke kennis in combinatie met verschillende informatiesystemen die onderling weinig samenhang hadden. Dat maakte dat de teeltplanning vooral op gevoel draaide en aanbodgericht was, met het risico dat naar sommige planten geen vraag was, terwijl de vraag naar andere juist groter was dan de productie. Growing Control neemt dat risico bijna volledig weg en mocht zich toch een keer een verschil tussen vraag en aanbod voordoen, dan is in één oogopslag te zien welk alternatief de kwekerij een klant aan kan bieden.